Bli Medlem

Medlemsavgifter 2024

Fordonshandel

Omsättning
Bruttoavgift
Upp till 25 miljoner 7.200
Upp till 60 miljoner 10.200
Upp till 100 miljoner 13.200
Upp till 250 miljoner 20.200
Upp till 500 miljoner 35.200
över 500 miljoner Offert

Innehåll tjänster:

Telefon/mail support vid konflikt eller i förebyggande syfte avseende fordonshandel, oavsett antal ärenden. Stöd vid ARN-anmälan eller domstol. Tillgång till medlemsförmåner. Vissa juridiska mallar, som exempel vid reklamationshantering (ej försäljning) och skräddarsydda fysiska utbildningsinsatser beroende av verksamhetsgren (enligt offert). I avgiften för fordonshandel ingår automatiskt plustjänst-medlemskap för dig som också bedriver verkstad enligt nedan.

I bruttoavgiften ingår medlemsavgift på 200 kronor, denna är momsfri.

Verkstäder

Antal anställda
Bruttoavgift bas
Bas & plustjänst
1-4 3.000 4.000
5-9 4.000 5.200
10-19 5.500 6.500
20-49 6.900 8.900
50-99 22.000 26.000
100- Offert

Bas innehåll:

Telefon/mail support vid konflikt eller i förbyggande syfte, avseende verkstadsjuridik, max 6 ggr/år. Konsumentverkets reparationsvillkor. Tillgång till medlemsförmåner. Stöd vid ARN-anmälan. SERMI & övrig rådgivning kring myndighetskrav. Branschrelaterade nyheter från både Sverige och EU.

Plustjänst utöver bas:

Avtalshjälp och tolkning, Vissa juridiska mallar, som exempel vid reklamationshantering hantering av kunders fordon, obegränsat rådgivning/support vid konflikt och i förebyggande syfte. Övrig rådgivning som berör verkstadens byggnad och verksamhet, exempelvis hyresavtal, inspektioner från arbetsmiljöverket och eller miljöförvaltning. Skräddarsydda fysiska utbildningsinsatser beroende av verksamhetsgren (enligt offert). Bedriver din verkstad också fordonshandel ska istället medlemskap för fordonshandel tecknas.

I bruttoavgiften ingår medlemsavgift på 200 kronor, denna är momsfri.