Vår affärsidé

 

Att höja kunskapen när det gäller SERMI:

Omfattningen kring vilka verkstadsarbeten som faller inom ramen för SERMI är svår att förutse tills samtliga fordonstillverkare aktiverat sig fullt ut inom EU. Vad som dock är känt är att SERMI kommer utökas och vi har även FN:s reglering kring cybersäkerhet (UNECE WP.29 Cybersecurity regulations * ) att ta hänsyn kring som gäller från och med juli 2022.

Vad vi kan säga med detta är att nya bilar som produceras kommer ha strängare krav på sig att bli säkrare för att inte kunna hackas. Detta har bland annat med att göra med att bilarna uppdateras samt är uppkopplade över molnet (OTA – Over The Air) vilket utgör en potentiellt större risk för olagligt intrång. Allt detta kommer på sikt ställa högre krav på verkstaden i samband med att ett fordons olika ECU:er blir säkerhetsklassade.

Fordonsjuristen vill säkerställa att verkstäderna har den nödvändiga kunskapen kring regleringar för att kunna ta sig an de här fordonen inför framtiden.

 

Konkurrens på lika villkor och behovet av juridisk kompetens i den dagliga verksamheten:

Behovet av att ha en branschförening med både teknisk och juridisk kunskap och erfarenhet är stor. Fordonsjuristens syfte är övervaka spelplanen, att undanröja hinder och säga ifrån om en aktör agerar på ett sätt som missgynnar en medlem. Att vara opartisk är då en förutsättning för att kunna skapa konkurrens på lika villkor.

Att få hjälp med frågeställningar genom rådgivning och stöd i den dagliga verksamheten har visat sig vara huvudsyftet till varför medlemmar ansluter sig till oss. Fordonsjuristen kommer under 2024 lägga ett större fokus på att även jobba förebyggande genom utbildning.

 

En tillgänglig och opartisk partner för att stödja våra medlemmar:

Som enskild företagare blir det svårare och svårare att kunna verka på marknaden när leverantörer har full kontroll och insyn i verksamheten. Detta gäller oavsett du är en oberoende eller auktoriserad verkstad eller säljer nya fordon. Full kontroll innebär bland annat att kunna ställa krav på en enskild företagare vilket gynnar leverantören mer än den enskilde företagaren. Exempel på detta kan vara olika krav på utformning av en verksamhet utan valfrihet, paraplycertifieringar, kontroll av kundregister och kunder, tvång av inköpskanaler etcetera.

Det kan också vara som så att den enskilde företagaren är tvångsansluten till en branschförening som leds av leverantören utan att veta om det. Fordonsjuristen vet av egen erfarenhet att detta kan leda till intressekonflikter som är svåra att hantera. Därför verkar Fordonsjuristen som opartisk aktör utan vinstintresse för medlemmarnas bästa.

 

WP.29 representerar ”World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations” under FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Det är en plattform för internationellt samarbete om fordonsföreskrifter, som säkerställer säkerhet, miljöskydd och handelseffektivitet. WP betyder ”arbetsgrupp” och hänvisar till en grupp eller kommitté som fått i uppdrag att arbeta med en specifik fråga eller uppsättning frågor.