Om Fordonsjuristen

I en dynamisk och ständigt föränderlig bransch, framträder en ny förening med målsättningen att förändra fordonsbranschen.

Fordonsjuristen består av Sveriges starkaste och mest erfarna personer inom fordonsbranschen med gedigna kunskaper inom juridik, teknik och marknad. Fordonsjuristen verkar helt oberoende för verkstäder och fordonshandlares bästa inom hela fordonsbranschen.

En omfattande enkätundersökning ligger till grund för bildandet av Fordonsjuristen.  Svaren gav oss råg i ryggen att starta Fordonsjuristen som en trovärdig partner i branschen.

Bo Ericsson besitter en unik erfarenhet från arbetet att utveckla Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) från noll till att bli Nordens största verkstadsförening med ca 2 000 medlemmar.

Under årens lopp har många företag inom fordonssektorn känt att behovet av en branschorganisation är begränsat, ofta på grund av en upplevd brist på riktad och effektiv hjälp i frågor som rör juridik, reklamationer och tvister. Fordonsjuristen menar att detta har skapat ett gap i marknaden och samtidigt en möjlighet för en ny organisation att erbjuda fokuserat och anpassat stöd till en rimlig kostnad.

Det finns en växande trötthet mot tungrodda och kostsamma byråkratiska apparater som inte tycks svara mot företagens aktuella behov.

Med gedigen erfarenhet från olika delar av branschen och myndigheter, inklusive arbete med Allmänna Reklamationsnämnden och Försäkringsnämnden finns en möjlighet att skapa en förening som genuint representerar och stöder företagens intressen. Fordonsjuristen kommer erbjuda skräddarsydda tjänster som svarar mot de olika behov som finns inom fordonsbranschen.

Fordonsjuristen kommer fokusera på effektiv rådgivning och stöd för de frågor som företagarna verkligen står inför. Vi har ett djupt kontaktnät både i Sverige och inom EU, samt juridisk och teknisk kunskap som är ovärderlig för våra medlemmar.

Grunden är lagd, nu börjar arbetet på riktigt!

Våra medarbetare

Bo Ericsson
072-222 03 61
bo.ericsson@fordonsjuristen.se

Ulf Stefansson
072-064 77 27
ulf.stefansson@fordonsjuristen.se

Pia Ericsson
pia.ericsson@fordonsjuristen.se

Fordonsjuristen
Lilltorpsvägen 27
760 18 Yxlan

Verkstadens reparationsvillkor

Öppna PDF med Verkstadens Reparationsvillkor.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

klicka här!